Architektonicko-dispoziční studie pro Horní Bečvu


Právě jsme odevzdali a zastupitelstvu obce Horní Bečva prezentovali naši představu o půdních vestavbách na kulturním domě v Horní Bečvě.

Obec registruje velký zájem ze strany občanů o byty menších plošných výměr, ale nemá v současné době možnost investovat do větší výstavby. Malometrážní byty v podkroví se tedy jeví logickou cestou, jak využít stávající zastavěnou plochu.

Výsledkem velké spousty různých návrhů a jejich kombinací se nám do podkroví se nám podařilo vtěsnat dva jednopokojové byty s výměrou 45m2, jeden rodinný třípokojový byt 75m2 a jednu garsonku 32m2. Navenek se nový návrh odlišuje od stávajícího stavu zvýšením pozednicové zdi tak, aby byl vnitřní využitelný prostor co největší. Moderní architekturu do obce vnáší dva vysazené vikýře.

Ze zpracovaných variant si sami občané vyberou jednu v obecním referendu. Následně pak budeme pokračovat v povolovací a prováděcí dokumentaci.