Nástavba na bytovém domě


Projekt: 2019 (DSP+DPS)
Realizace: 2020
Spolupráce: Ing. Arch Veronika Havlátová.

Termínem „dům na domě“ se běžně označuje situace, kdy se hmota, estetika a barevnost nástavby odlišují od původní stavby pod ní. A takto jsme navrhli nástavbu na polovinu bytového domu v Brně.

Množství omezení, která tento projekt měl, byla enormní. Dům se nachází ve významné pohledové ose na menším nároží. Celá hmota nástavby je tedy orientována do vnitrobloku tak, že je z ulice neviditelná. Tomu odpovídá i tvar, který musel být přizpůsoben viditelným střešním rovinám.

Vnitřní dispozice stávajícího podkroví, vybudovaného před dvaceti lety je poměrně nešťastná. Do ložnice rodičů se chodí přes dětský pokoj, vysoko posazenými střešními okny je vidět jen na nebe, komplikovaný krov má sloupky, kleštiny a šikmé pásky prakticky všude.

Požadavkem bylo rozšíření stávajících pokojů vikýřem tak, aby se daly alespoň nějak využít. Do ložnice rodičů se i před slušnou půdorysnou plochu nevejde kvůli šikmé střeše a nízké nadezdívce ani dětská postýlka. Vikýř tak dostal i horní úroveň, která z malého bytu udělá mezonet a umožní vstup na malou terasu. Z podkroví, kam ani nejezdí výtah, aby se obyvatelé dostali alespoň pohodlně na dvůr, se jinak na vzduch dostávalo jen obtížně. Zároveň jsme umožnili pohodný přístup na střechu pro údržbu a servis mikrovlnných antén a sdělovacích zařízení, kam se dosud dělníci dostávali pouze malým střešním oknem ze soukromého bytu.

Po konzultacích na Odboru územního plánování a místně příslušném stavebním úřadě jsme dospěli k tomu, že projekt je povolitelný a realizovatelný. Zdali se tak stane, ukáže budoucnost.

Podkroví bytového domu, zákres do fotky pohledem z vnitrobloku

Podkroví bytového domu, zákres do fotky pohledem z vnitrobloku

Hmotový model podkroví

Hmotový model podkroví