Dům u Hustopečí


V nádherné jihomoravské krajině, ve východním svahu s nádherným výhledem do okolí jsme dostali možnost navrhnout moderní interpretaci vesnického domu. V místě zatíženém silnou atmosférou, v místě, kde turecká a sedmihradská vojska při vpádu na Moravu 1663 vyplenila a vyvraždila Hustopeče a okolní obce až kam oko dohlédne, v místě, kde je tato silná minulost přítomná.  I na našem pozemku jsou stopy historie přímo hmatatelné. Jsou to dva historické sklepy vykutané ve spraších a pískovci. Jeden s vyrabovanou cihelnou vyzdívkou, druhý zavezený odpadky. Přes to se však o restaurování jednoho z nich pokusíme.

Urbanistické řešení vychází z platné územně plánovací dokumentace a regulativů krajinného rázu, které jsou na Moravě obvyklé. Proto tedy klasický archetyp stodoly, byť s moderním nesymetrickým hřebenem. Kvalitu vnitřního prostoru a ten cenný výhled do krajiny pro všechny, chce přinést prosklený kubus vytažený z hmoty domu, který je otevřený přes obě patra. Do něj je vložena pouze lehká ocelová konstrukce schodiště a galerie. Kromě ambicí na kvalitní, energeticky a ekologicky udržitelné bydlení pro rodinu investora, vytváří návrh soulad se svažitým terénem.  Dům je koncipován s přípravou na dům nulový, při plné instalaci FVE elektrárny v budoucnu pak jako dům aktivní (plusový).

Projekt: 2021 (studie + DSP)
Spolupráce: Ing. Tomáš Krahula, Ing. arch Dalibor Borák