Hotel na Šumavě


Hmotový model - pohled na západní stranu s přístavbou

Hmotový model – pohled na západní stranu s přístavbou

Studie: 2019
Projekt DSP: 2020
Spolupráce: Ing. Šárka Bílková, Bc. Tomáš Krahula.

Tento tradiční horský hotel stojí na šumavských svazích již více než 40 let. Ta tu dobu proběhly pouze dílčí rekonstrukce a většinou velmi nekoncepční přestavby.

Osvícený klient nás oslovil s jasným zadáním na zvýšení kapacity hotelu a přístavbu nového vstupu s gastro provozem. Logickým a podle možností regulačního plánu jediným možným krokem ke zvýšení kapacity byla střešní nástavba s obytným podkrovím, protože stávající minimální prostor a konstrukce krovu takovou vestavbu neumožňovala.

Stavební úpravy se nakonec rozšířily do všech pater, prohlubuje se suterén, zvětšuje se výtah, přistavuje nové evakuační schodiště, zasahuje se prakticky každého kousku stavby. Rekonstrukce takto starého hotelu na moderní podle současných norem a vyhlášek je enormně náročný úkol, ve kterém je potřeba spojit zdánlivě protichůdné požadavky hasičů, hygieny, NIPI, ale zejména uživatelského komfortu a provozu. Dokumentaci pro stavební povolení proto zpracovávalo kromě tří projektantů v našem ateliéru i 8 dalších projektantů specializací. Všem patří velký dík za jejich nasazení. Z jednoduchého zadání se nakonec stal velmi rozsáhlý a komplexní projekt.

Navržené pohledy

Navržené pohledy