Konverze bývalé kotelny na nový pavilon MŠ


Pavilon MŠ - interiér kanceláře

Pavilon MŠ – interiér kanceláře

Pavilon MŠ - interiér školky

Pavilon MŠ – interiér školky

V důsledku větší porodnosti a zvyšující se populace v beskydské horské obci a její spádové oblasti, je potřeba rozšířit mateřskou školu alespoň o jednu třídu. Logickým krokem je přestavba již nefunkční kotelny, která stojí hned vedle současné školky, na nový pavilon MŠ. Samozřejmě v energeticky pasivním standardu s minimalizovanými provozními náklady. Pavilon je navržen pro dětskou skupinu 25 dětí.

Stavba je navržená v souladu s principy udržitelné výstavby jako multifunkční. Její návrh je vypracován ve dvou variantách možného využití. Dominantní využití je samozřejmě jako pavilon mateřské školy. V letech, kdy ale demografický vývoj nebude tak příznivý a počet dětí nenaplní tuto třídu, bude provozovatel moci velmi jednoduše školku přeměnit na administrativní budovu a tu pronajmout. Ve Skandinávii je to běžná praxe, u nás se to nekoncepčně řeší kontejnerovými školkami. Nejsou-li děti, pronajme se budova soukromému sektoru na dobu určitou (typicky 5 let).  Pak děti buďto budou a smlouva se už neprodlouží, nebo budeme mít štěstí na více dětí a zase z ní bude školka. Součástí stavby jsou jak provozy nezbytné pro chod školky, tak ty pro firmu s osmi zaměstnanci. Naprostou nezbytností je pak podkrovní sklad, kam se umísťuje vybavení zrovna nevyužívané funkce, aby se předešlo zbytečnému stěhování nábytku po obci.

Ta opravdová udržitelnost staveb je především o tom, jak flexibilně dokáží reagovat na změnu využití podle potřeb svých vlastníků. To vše bez masivních investic do přestavby a přinášet tak svému majiteli trvalou hodnotu (zisky) s co možná nejmenšími náklady na provoz a změny funkcí.

Projekt: 2021(studie), 2022(DSP, DPS)
Spolupráce: Ing. Tomáš Krahula