Kulturní dům v Horní Bečvě


Projekt: 2017 (Studie a DSP), 2018 (DPS+DZS)
Realizace: tendrování dodavatele

Zadáním bylo provést stavební úpravy jsoucího kulturního domu v Horní Bečvě. Těžiště těchto stavebních úprav spočívá v komplexním zateplení objektu s cílem snížit jeho energetickou náročnost a tedy i provozní náklady. Součástí zateplení nevyužívaného půdního prostoru je návrh vestavby malometrážních bytů do podkroví, po kterých je v obci poptávka.

Kulturní dům je ve vlastnictví obce, stejně jako některé pozemky, na kterých by bylo možné provést novostavbu bytového domu. Proto se diskuse od začátku vedla ve smyslu realizace novostavby s různými typy bytů vůči poměrně komplikované půdní vestavbě s rozsáhlými zásahy do jsoucích krovů, kde je navíc v některých částech limitována platnými nájemními smlouvami se soukromími subjekty nebo nedávno provedenou rekonstrukcí dílčích částí objektu a není žádoucí do takto rekonstruovaných prostorů zasahovat.

Půdní vestavby jsou ale investičně méně nákladné a spojí se s rekonstrukcí dílčích částí objektu a jeho celkovým zateplením. Studie rozpracovala několik variant, které byly posuzovány s ohledem na podlahovou plochu, hygienické požadavky na oslunění a výšku místností, nebo také možnost či nemožnost vedení kanalizačních stoupaček z nových jednotek.

Výsledkem jsou tři garsoniéry a jeden velký rodinný třípokojový byt. Všechny bytové jednotky v nástavbě jsou samozřejmě navrženy v co nejefektivnějším energetickém standardu, každá je vybavena vlastní vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla a zároveň vynikají moderní čistou interiérovou architekturou, která má za cíl co nejnižší provozní náklady jednotek a nadčasovost řešení.

Protože máme jasnou představu o moderním nájemním bydlení a zároveň žádné iluze o chování nájemníků k pronajatým nemovitostem, jsou interiéry maximálně jednoduché a funkční. Do všech bytových jednotek jsme navrhli úložné prostory a vestavěné skříně s nástavci, stejně jako některé další části vestavěného nábytku, které zůstávají součástí bytu bez ohledu na to, jak často se budou jeho nájemníci měnit.