Rodinný dům v Majetíně


V malé obci na střední Moravě, rovinaté krajině bez výrazných dominant, v území zatížené mnoha regulativy, které dbají ne vesnický ráz obce, jsme dostali možnost navrhnout poměrně veliký, moderní dům. Z našeho ateliéru, jak jinak, opět v energeticky pasivním standardu. Dům jsme chtěli osadit hlouběji do zahrady, aby současný kulturní sad odstínil hluk a pohledy okolí a zároveň jsme mohli s pasivem volně pracovat. To ale po konzultaci na odboru územního plánování možné nebylo a museli jsme tak pracovat s domem v pozici přisazené ke komunikaci, který tak paradoxně sám sobě na 150m dlouhé ulici vytváří uliční čáru.

Cílem architektonického řešení byl návrh klasického dvougeneračního domu, který zároveň klade důraz na co nejmenší energetickou náročnost. Předmětem návrhu je tedy pasivní dům vyhovující normě TNI, která je reprezentována úrovní B. 1 v programu Nová zelená úsporám. Dům je koncipován s přípravou na dům nulový, při plné instalaci FVE elektrárny na jihozápadní straně střechy pak jako dům aktivní (plusový).

Hlavní obytný prostor domu je orientován k jihovýchodní straně, kde je také umístěna přilehlá terasa krytá pergolou. Řešení zaručuje dobré oslunění domu a tím zvyšuje kvalitu bydlení i možnost využití pasivních solárních energetických zisků, které jsou pro energeticky pasivní dům zásadní. Okna jsou navržena tak, aby byly optimalizovány dosažitelné pasivní energetické zisky ze slunečního záření. Zároveň je dům orientován tímto směrem proto, aby byl pobytový venkovní prostor chráněn proti hluku s přilehlého koupaliště a poskytoval i jistou míru intimity na vlastním pozemku. V patře je tímto směrem orientována rozlehlá klubovna pána domu, ze které je nádherný výhled na přilehlý obecní rybník.

Do ulice otočené průčelí budovy je výškově převýšeno rizalitem, v němž jsou umístěna rozměrná okna ložnice a dětského pokoje ve 2. NP z nichž je opět krásný výhled po okolním rovinatém. Okna přinášení na cenné jihozápadní straně podstatnou část solárních zisků. Jako v celém domě, i zde jde o kombinaci fixních a otvíravých částí.

Na jihovýchodní štít navazuje letní terasa s pergolou, zastíněná nylonovými sítěmi.

Na jihovýchodní štít navazuje letní terasa s pergolou, zastíněná nylonovými sítěmi.

Pohled na jihozápadní fasádu směrem od ulice, se samostatně stojícím hospodářským objektem s garáží.

Pohled na jihozápadní fasádu směrem od ulice, se samostatně stojícím hospodářským objektem s garáží.

Pohledy návrhu

Pohledy návrhu