MŠ Staré Hradiště


Projekt: 2014 (DSP), 2017 (DPS)
Realizace: ve výstavbě

Vizualizace

Vizualizace

Projekt Solární školky jsme s Daliborem Borákem a Veronikou Havlátovou vypracovali již v roce 2014 jako jeden z mála projektů, které navazovali na realizaci Základní umělecké školy v Holicích u Pardubic, svého času největší jednoobjemovou stavbu v energeticky pasivním standardu v republice.

Cílem projektu bylo zvýšení kapacity stávající školky se dvěma pavilony o místo pro 25 dětí a zároveň dílčí rekonstrukce jsoucí stavby včetně instalace vzduchotechniky pro řízené větrání se zpětným získáváním tepla.

V architektonické studii jsme vyloučili přístavbu dalšího pavilonu, protože na omezeném pozemku by nezbylo místo pro venkovní hřiště a aktivity dětí. Logicky se jevící nástavba byla ale problematická z důvodu téměř vyčerpaného namáhání základové půdy a nejasné kvality stávajícího zdiva. Použili jsme tedy moderní řešení, v podobě nejlehčí možné konstrukce, která je dostupná, systém rámů z tenkostěnné válcované oceli, jejíž parametr spočítal statik Ondra Vlček.  Přístavba schodišťového traktu tedy nakonec zabrala velmi malou půdorysnou část pozemku.

Pohledy V-Z

Pohledy V-Z

Nástavba školky je řešena v pasivním standardu díky výhodné orientaci vůči světovým stranám. Toho jsme využili i při návrhu solární elektrárny, která pokrývá prakticky celou plochu střechy. Veškerá vyrobená energie není, ani nemůže být v budově spotřebována, obzvláště při vrcholných ziscích v průběhu léta, kdy je provoz školky utlumen. Po uplynutí (nesmyslné) lhůty dané dotací, bude takto získaná energie využita v pár metrů vzdáleném obecním úřadu, ale zejména pro ohřev sprchové vody v kabinách fotbalového hřiště za školkou, kde probíhají tréninky žáků, dorostu i mužů prakticky každý všední den + víkendové zápasy a potřeba teplé vody v šatnách je značná. Logicky pak zejména pak v měsících, kdy dává elektrárna nejvyšší výkon.

V rámci projektu jsme zpracovali návrh interiérových prvků mobiliáře, zapracovali typy a pozici svítidel, nebo navrhli plošinu s tobogánem. Stejně tak jsme navrhly stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti celé školky. Výkon elektrárny je vizualizován na měřícím zařízení v prostorách hlavního vstupu a slouží pro vzdělávání dětí o slunečním záření a jeho transformaci na elektrickou energii.

Pohledy J-S

Pohledy J-S