Není malých projektů!


Přístřešek musel být povolen jako přístavba ke stávající stavbě

Přístřešek musel být povolen jako přístavba ke stávající stavbě

Před Vánocemi byla podle našeho projektu dokončena přístavba přístřešku ke kulturnímu domu v Horní Bečvě. Tato drobná stavba bude většinu roku sloužit jako přístřešek pro kola žáků a učitelů z přilehlé ZŠ T.G. Masaryka, zároveň má ale důležitou funkci pro pořádání kulturních akcí a hodů a jarmarku, kdy bude sloužit jako pevné zastřešení pro stánky vystavovatelů.

Stavba je konstrukcí z tenkostěnné oceli, kvůli sněhovému zatížení v Beskydských horách jen nemůže být tak subtilní jako ve zbývajících částech republiky. Spolu s kvalitním obkladovým materiálem a celkovou koncepcí byl našim cílem zejména minimální požadavek na údržbu a dlouhá životnost. Střecha viditelná z okolních budov je kryta tenkou vrstvou kačírku, zvláštní technické řešení si vyžádalo kotvení ke stávající budově s přerušeným tepelným mostem a zejména dešťové svody skryté v nosných sloupcích konstrukce, které jsou tak chráněny před poškozením nebo odcizením.

Protože je přístřešek konstrukčně spojen se stávající budovou, bylo podle výkladu stavebního úřadu nutné jej povolit jako přístavbu k objektu se všemi předepsanými částmi dokumentace a vyjádřeními. Typickým příkladem komplikovanosti současného stavebního práva tedy je, že i pro tuto jednoduchou stavbu musela být vypracována dokumentace ve stupních studie, DSP, DZS, DPS. Z výsledku ale máme radost nejen my, ale zejména obec. A to je pro nás zásadní.

Projekt: 2018
Realizace: 2019
Spolupráce: Ing. Arch Veronika Havlátová

Celková zastřešená plocha je 32m²

Celková zastřešená plocha je 32m²

Konstrukce byla ve spolupráci se statikem několikrát optimalizována

Konstrukce byla ve spolupráci se statikem několikrát optimalizována

Tři z pěti sloupků jsou duté, dva obsahují skryté střešní svody

Tři z pěti sloupků jsou duté, dva obsahují skryté střešní svody