Přístřešek u Kulturního domu v Horní Bečvě


Přístřešek musel být povolen jako přístavba ke stávající stavbě

Přístřešek musel být povolen jako přístavba ke stávající stavbě

Projekt: 2018 (JDS)
Realizace: 2019
Spolupráce: Ing. arch Veronika Havlátová

Před Vánocemi 2019 byla podle našeho projektu dokončena přístavba přístřešku ke kulturnímu domu v Horní Bečvě. Tato drobná stavba bude většinu roku sloužit jako přístřešek pro kola žáků a učitelů z přilehlé ZŠ T.G. Masaryka, zároveň má ale důležitou funkci pro pořádání kulturních akcí a hodů a jarmarku, kdy bude sloužit jako pevné zastřešení pro stánky vystavovatelů.

Stavba je konstrukcí z tenkostěnné oceli, kvůli sněhovému zatížení v Beskydských horách jen nemůže být tak subtilní jako ve zbývajících částech republiky. Spolu s kvalitním obkladovým materiálem a celkovou koncepcí byl našim cílem zejména minimální požadavek na údržbu a dlouhá životnost. Střecha viditelná z okolních budov je kryta tenkou vrstvou kačírku, zvláštní technické řešení si vyžádalo kotvení ke stávající budově s přerušeným tepelným mostem a zejména dešťové svody skryté v nosných sloupcích konstrukce, které jsou tak chráněny před poškozením nebo odcizením.

Protože je přístřešek konstrukčně spojen se stávající budovou, bylo podle výkladu stavebního úřadu nutné jej povolit jako přístavbu k objektu se všemi předepsanými částmi dokumentace a vyjádřeními. Typickým příkladem komplikovanosti současného stavebního práva tedy je, že i pro tuto jednoduchou stavbu musela být vypracována dokumentace ve stupních studie, DSP, DZS, DPS. Z výsledku ale máme radost nejen my, ale zejména obec. A to je pro nás zásadní.

Celková zastřešená plocha je 32m²

Celková zastřešená plocha je 32m²

Konstrukce byla ve spolupráci se statikem několikrát optimalizována pro podmínky horské oblasti

Konstrukce byla ve spolupráci se statikem několikrát optimalizována pro podmínky horské oblasti

Tři z pěti sloupků jsou duté, dva obsahují skryté střešní svody

Tři z pěti sloupků jsou duté, dva obsahují skryté střešní svody