Rekonstrukce technického objektu v centru Brna


Pohled z perspektivy člověka

Pohled z perspektivy člověka

Projekt: 2020 (JDS)
Realizace:2019
Spolupráce: Ing. Petr Novotný, Bc. Aneta Kozubíková

Dalším z projektů, který jsme externě zpracovali pro ateliér MoonArch jsou stavební úpravy vstupní šachty do podzemního kolektoru Technických sítí v jednom z brněnských parků.

Cílem architektonického řešení je kvalitní řešení stavby ve veřejném prostoru, tedy harmonické začlenění objektu do jsoucího parku. Samozřejmě s limitovanými finančními prostředky na realizaci, jak už je v takových případech bývá zvykem. To vše ale s ohledem na co nejmenší provozní náklady na údržbu a dlouhou životnost těchto opatření, neboť objekt se nachází v prostoru zatíženém vysokou mírou vandalizmu. Stávající objekt je velmi technickou stavbou, která nikdy nebyla zamýšlena pro nějaké jiné využití. Návrh stavebních prací počítá jak s řešením stavebních poruch, tak s opláštěním samotné vstupní rotundy treláží a s opláštěním rozvaděčů, servisních a kabelových šachet. Vše v jednotném stylu. Kabelové šachty budou moci být využity jako stoly, po obvodu stropu šachty jsou pak instalovány sedací lavice. Stavba by měla kolemjdoucí přitahovat, nikoliv odpuzovat

Vizualizace nadhledu na stavbu v kontextu prostoru

Vizualizace nadhledu na stavbu v kontextu prostoru

Jako materiál opláštění byly zvoleny profily z kompozitního materiálu, předsazené před samotnou fasádu objektu. Strukturování povrchu je samo o sobě základní podmínkou pasivní ochrany objektu proti poškození, vybraný materiál je navíc chemicky stálý, nepodléhá degradaci povětrnostními vlivy ani UV zářením. V případě posprejování lze povrch kompozitu velmi snadno čistit, samotná fasáda objektu, na které je připevněn nosný rošt je od vnějšího povrchu profilu 150mm hluboko, pokreslení fixem se tedy nepředpokládá, proti poškození sprejem je vnitřní fasáda opatřená antigraffity nátěrem. Materiál je navíc i nehořlavý, což je naprosto nezbytné v lokalitě, kde jak objekt samotný, tak zejména rozvaděče na zadní straně čelí 2x do roka pokusu o zapálení.

Součástí stavebních úprav je i zrušení problematického okapového chodníčku s kačírkovou výplní. Bude proto zrušen jsoucí obrubník a povrch bude sjednocen vydlážděním žulovými kostkami, které se nachází ve zbytku plochy až k obrysu objektu. Ideálem pro pohyb pěších by samozřejmě byla rovná velkoformátová dlažba, ale ta bude řešena až v souvislosti s celkovou revitalizací parku. Žádné nové obrubníky nejsou navrženy, povrch bude v jedné výškové úrovni.