Oko nad rybníkem


Architektonicko-dispoziční studie řeší rodinný dům v energeticky pasivním standardu v krásné lokalitě blízko Kroměříže. Klient, kterému se podařilo koupit krásný pozemek se severo-jižní orientací v samém centru obce, si nás vybral na základě našich referencí a zkušeností s pasivními domy.

Návrhová východiska daná krásným pozemkem s výhledem na obecní rybník a požadavky klienta vyústila v několik variant studie. Dům ctí zásady zónování pasivního domu, kdy je nejen funkčně, ale i opticky rozdělen a jižní-obytný a severní-utilitární trakt. Optimalizace v software PHPP zajišťuje, že je dům navržen tak, aby splnil přísnější úroveň B.2 v dotačním programu Zelená úsporám. Vnitřní dispozice 1.NP je maximálně volná a otevřená, aby poskytovala prostor pro společné aktivity rodiny, a umožňuje zároveň i plynulé propojení s venkovní trasou a navazující zahradou. Venkovní pergola na jižní straně pak díky vínu rostoucímu po drátěném výpletu zajistí přirozené letní stínění.

Dům bude zděný s dřevěnými okny a dveřmi splňujícíma pasivní standard. Stavba je izolována kontaktním zateplením, střechy nadkrokevní izolací a obklad severního traktu pak provětrávanou fasádou. Dominantou severní fasády je pak jediné veliké okno pro výhled na náves a centrum obce. Oproti vizualizaci se však klient rozhodl vrátit se od dřevěného obkladu zpět k cihelným páskům na severní fasádě. Toto řešení pomůže modernímu domu lépe a harmoničtěji zapadnout do okolní zástavby, která je i zde, stejně jako na většině moravských vesnic reprezentována velkým množstvím neomítnutých, z cihel zděných stodol.

Pracujeme nyní na povolovací a prováděcí dokumentaci stavby, aby mohla realizace začít na jaře příštího roku.

Vizualizace: Veronika Havlátová