Rodinný dům Bezměrov


Studie: 2017
Projekt: 2017 (DSP), 2018 (DPS)
Realizace: 2019/2020

Vizualizace – severovýchodní pohled

Vizualizace – severovýchodní pohled

Klient, kterému se podařilo koupit krásný pozemek se severo-jižní orientací v samém centru obce nedaleko Kroměříže, si nás vybral na základě našich referencí a zkušeností s pasivními domy, protože jeho představa o fungování a provozu domu byla velmi jasná.

Návrhová východiska daná krásným pozemkem s výhledem na obecní rybník a požadavky klienta vyústila v několik variant studie. Dům ctí zásady zónování pasivního domu, kdy je nejen funkčně, ale i opticky rozdělen a jižní-obytný a severní-utilitární trakt. Optimalizace v software PHPP zajišťuje, že je dům navržen tak, aby splnil přísnější úroveň dotace B. 2 v dotačním programu Zelená úsporám. Vnitřní dispozice 1.NP je maximálně volná a otevřená, aby poskytovala prostor pro společné aktivity rodiny, a umožňuje zároveň i plynulé propojení s venkovní trasou a navazující zahradou. Venkovní pergola na jižní straně pak díky vínu rostoucímu po drátěném výpletu zajistí přirozené letní stínění.

Vizualizace – jižní pohled

Vizualizace – jižní pohled

Dům bude zděný s dřevěnými okny a dveřmi splňujícíma pasivní standard. Stavba je izolována kontaktním zateplením, střechy nadkrokevní izolací a obklad severního traktu pak provětrávanou fasádou. Dominantou severní fasády je pak jediné veliké okno pro výhled na náves a centrum obce. Oproti vizualizaci se však klient rozhodl vrátit se od dřevěného obkladu zpět k cihelným páskům na severní fasádě. Toto řešení pomůže modernímu domu lépe a harmoničtěji zapadnout do okolní zástavby, která je i zde, stejně jako na většině moravských vesnic reprezentována velkým množstvím neomítnutých, z cihel zděných stodol.

Vypracovali jsme poměrně rozsáhlé povolovací a prováděcí dokumentace stavby, aby mohla realizace začít na podzim 2018, ale dům se bohužel potýkal s mnohdy absurdními překážkami v povolovacím řízení a jeho výstavba se tak začala až v průběhu roku 2019.

Realizace, stav v srpnu 2020

Realizace, stav v srpnu 2020

Pohledy návrhu

Pohledy návrhu