Oltář světla


V případě návrhu bungalovu v Brně se nevěnujeme pouze konstrukci domu ale i interiérovému designu a zahradním úpravám tak, aby byl od začátku projekt pojat komplexně. Je důležité hlavní koncept domu propsat i do doplňkových staveb (oplocení, přístřešek na popelnice, zpevněné plochy…)

Interiér je navržen velmi střídmě a minimalisticky, aby si jej rodina svými věcmi, fotografiemi, suvenýry z cest a rozházenými dětskými hračkami zabydlela podle sebe. Obývací část je propojena rozměrným HS portálem s obytným atriem. Tato plocha sevřená za třech stran domem bude vybavena vodním prvkem, a stíněna sítěmi proti slunci, aby se z ní během letních měsíců sta další obytný prostor.

Základním prvkem interiéru pobytové části – uličního křídla přivráceného k jihozápadu, je průběžný nadsvětlík. Ten bude proti letnímu přehřívání stíněn fixními lamelami, poskytuje ale dostatečnou plochu pro práci s horním bazilikálním osvětlením.  Hlavní pohledová osa pak ve štítové stěně končí proskleným pásem, který podtrhuje převýšený prostor nadsvětlíku: oltář světla.