Pasivní dům na východním pobřeží Kanady


Před rokem jsme dostali poptávku na pasivní dům na východním pobřeží Kanady, pár desítek kilometrů severovýchodně od Halifaxu. Mladý pár stěhující se z Velké Británie do Kanady se snažil najít v místě architekta schopného navrhnout dům v (evropsky) pasivním standardu a vybavením pro dům ostrovní. Spolu s lokalitou v nádherné Kanadské divočině na břehu jezera to bylo zadání, které jsme těžko mohli odmítnout.

Kromě té lokality a koncepce řešení (Off-grid House= ostrovní dům) na něm byla z hlediska statiky zvláštní konstrukce z polystyrenových prolévaných tvárnic a podobně koncipovaného stropu. Architektura se od začátku snažila začlenit dům do divoké kanadské přírody šedou fasádou odkazující k velkým žulovým balvanům, které v celé oblasti i na našem pozemku kdysi zanechal ustupující ledovec. Kontaktní místa člověka s fasádou pak zlidšťuje dřevěný obklad.

Největším problémem tohoto projektu, přes který jsme se jako architekti dlouho nemohli přenést, nebylo ani tak vyhotovení dokumentace v angličtině, jako navrhování ve stopách a palcích. Studii jsme udělali v metrickém systému, ale pro povolovací dokumentaci jsme vše museli přepočítat a překreslit do imperiálních jednotek.

V konečném součtu je to pro nás velmi cenný projekt. Vůbec ne finančně, ale zejména tou zkušeností a také zjištěním, jak jednoduchý může být povolovací proces stavby. Úroveň dokumentace pro povolení stavby a množství dokumentů, které jsou pro povolení stavby potřeba jsou bohužel násobně menší a jednodušší, než jsme zvyklí. A to všechno v zemi, kterou my všichni více méně vnímáme jako rozvinutou a modernější, než je ta naše. Máme se co učit.

 

Studie: 2022
Dokumentace pro DSP: 2023
Architektura: Ing. Jan Pivec, Ing. Arch Veronika Havlátová, Ing. Arch Aneta Kozubíková
Statika: Ing. Petr Chmel
HVAC: Ing. Kristýna Cigánková, Ing. Lukáš Svoboda, Evora s.r.o