Představení


PIVEC PROJEKCE je soukromý projektový ateliér zabývající se navrhováním staveb, jejich projekty a dozorem nad výstavbou. Zaměřujeme se zejména na udržitelnost staveb, jejich energetickou efektivitu, estetiku a harmonii s prostředím.

Napište nebo zavolejte, jaké máte představy o svém budoucím bydlení a já Vám řeknu, jaké máte možnosti. Tímto prvotním kontaktem to vždy začíná! Pište na projekce@pivec.cz

Co Vám nabízíme?

V případě, že jste si nevybrali z nabídky katalogových domů a uvažujete o domu na míru, budete konfrontování z celým projektovým procesem. Co vás v něm čeká?

Přípravné projektové práce (PPR) 

Věřím, že nejdůležitějším úkolem techniků, tedy všech architektů a inženýrů je, aby ze svého klienta dostali co možná nejlepší zadání. V této fázi s tím začínáme. Společně projdeme pozemek, sdělíme si základní představy, stavební program a termíny. Bude potřeba zjistit informace o pozemku, jeho vhodnosti a možnostech, zjistit na úřadech případná omezení pozemku či lokality.

V případě rekonstrukcí jde pak o zaměření stávajícího stavu, stavebně-historický průzkum ať už na místě nebo studium archivní dokumentace.

Architektonicko-dispoziční studie stavby (ADS)

Z úvodních jednání vzejdou varianty, o kterých se bude vést řeč. Jedna z nich pak bude na základě připomínek dopracována. Součástí studie je hrubý odhad investičních nákladů.

Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Tato fáze řeší vztah Vaší stavby vůči svému okolí. Na základě této dokumentace se rozhoduje o umístění stavby na pozemku vzhledem k širším územním vztahům, územním či regulačním plánům. Je nezbytné jednat s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a technické infrastruktury.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Část projektu, která popisuje, jak se dům chová vůči svým uživatelům a nejbližším sousedům. Jde o dokumentaci, na jejímž základě stavební úřad rozhoduje o povolení stavby s ohledem na vyjádření a stanoviska dalších dotčených orgánů. V některých případech může stavební úřad povolit, aby DUR a DSP mohly být podány k tzv. sloučenému řízení.

Dokumentace provedení stavby (DPS)

Detailně zpracovaná dokumentace sloužící jako podklad pro provedení (realizaci) stavby. Univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Obsahuje technické řešení stavby, technické detaily, specifikace materiálů, položkový rozpočet. V položkovém rozpočtu jsou uváděni konkrétní výrobci a materiály. Díky této dokumentaci klient získá lepší kontrolu nad náklady během výstavby.

Jednostupňová dokumentace

Není dokumentací definovanou vyhláškou, ale patří ke nejčastějšímu typu dokumentace, kterou zpracováváme. Jde o dokumentaci pro stavební povolení, která je ve stavební části rozšířena o výpisy prvků a zejména sadu charakteristických a atypických detailů stavební konstrukce. Podle takovéto dokumentace je stavební firma schopna projekt velmi přesně vyrozpočtovat a s pomocí profesní erudice a řemeslné kázně i postavit.

Související činnosti

Autorský dozor (AD)

Po dohodě s klientem můžeme během výstavby provádět autorský dozor. Kvalita každé stavby, a u pasivního domu to platí dvojnásob, se pozná podle provedení detailu. Dozor tedy spočívá především v účasti na kontrolních dnech na staveništi, dohledu nad dodržováním souladu s projektovou dokumentací, posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a pomoci s výběrem konkrétních materiálů a výrobků.

Kolik to stojí?

Každý projekt je jiný a proto jsou cenové nabídky pro klienty vždy individuální. Jiná je cena rekonstrukce a jiná projektu novostavby. Nemáme tabulky podle kterých bychom klienty škatulkovali, takže cenová nabídka je vždy výsledkem osobního jednání. Předpokládejme proto, že chcete stavět nový dům na prázdné parcele:

Architektonická studie
V závislosti na typu projektu od 100 tis. Kč

Dokumentace pro stavební povolení
V závislosti na rozsahu projektu, např. jsou-li součástí projekty přípojek, FV elektrárny, domácí vodárny apod. od 200 tis. Kč

Jednostupňová dokumentace
Včetně běžných projektů profesí od 250 tis. Kč

Dokumentace k žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám
20 tis. Kč