Přístavba jednotky následné intenzivní péče


Minulý týden byla po půlroční výstavbě zkolaudována přístavba budovy G v nemocnici Sv. Zdislavy v Mostišti. Tato přístavba je navržena pouze pro Oddělení následné intenzivní péče (NIP) a obsahuje 18 lůžek.

Projekt ve všech stupních dokumentace od územního řízení až po dokumentaci skutečného provedení jsem zpracoval ve společnosti LT projekt a.s.  Autorem koncepce, dispozičního řešení a hlavním inženýrem projektu je Petr Tomický, architektem a autorem výtvarného řešení interiéru pak architekt Boris Hladký.

Přístavba NIP je jednopodlažní objekt tvořený kombinací zděných stěn, ŽB sloupů a těžkého monolitického stropu, což je řešení, které reaguje na požadavek velké tepelné stability objektu. Objekt obsahuje i velkou spoustu dalších specifických řešení, která jsou vyžadována pro bezproblémový provoz nemocničního zařízení tohoto typu. Projekt si vyžádal i zásahy do stávající budovy, kde byly za provozu zároveň provedeny dílčí stavební úpravy a udržovací práce, a to včetně výstavby rozsáhlé strojovny vzduchotechniky na střeše budovy. Mimo zcela samozřejmého důrazu na potřeby pacientů věnoval architekt v tomto projektu velkou pozornost i komfortu pracovního prostředí pro personál. Stanoviště sester je tak například prosvětleno velkým světlíkem a zajišťuje tak kvalitní přirozené osvětlení i přes to, že je pracoviště situováno uprostřed dispozice.

V současnosti probíhá instalace lékařské technologie, oddělení přivítá svoje první pacienty příští měsíc.