Přístavba polyfunkčního objektu v Babicích nad Svitavou


Nadhled

Nadhled

Ve středu obce Babice nad Svitavou, o 250 výškových metrů výše, než je centrum Brna se nachází jednopodlažní objekt s obchodem v přízemí a obytným podkrovím pod mansardovou střechou. K tomuto domu měla být navržena přístavba, jako prostor další občanské vybavenosti.

Našim záměrem je přístavba polyfunkčního domu ke stávajícímu objektu. Nově vzniklé prostory přístavby budou využívány pro ordinaci lékařky, včetně jejího nutného zázemí a pro pobočku Pošta partner. Před začátkem projektových prací jsme si udělali výlet do Babic a provedli urbanistickou analýzu za účelem zjištění míry a kvality občanské vybavenosti v obci. Na základě této prohlídky byla vytvořena mapa občanské vybavenosti, ze které jsem zjistili její absolutní fragmentaci v ploše obce. V případě před prostoru na jižní straně navrhované stavby  jsme jako architekti k závěru, že zadaní poskytuje nebývalou možnost řešit právě tu roztříštěnost občanské vybavenosti v obci.

Předefinovali jsme tedy zadání, které jsme prezentovali zástupcům obce. Součástí navrženého řešení je tedy jak nová nástavba, tak její napojení na jsoucí stavbu a současně i studie předprostoru, tedy veřejného prostranství v širší ploše před přístavbou i kolem stávajícího objektu. Nejdůležitější změnou je ale přestěhování obecního úřadu ze současné pozice – rodinného domu stranou hlavní komunikace (který je navíc v havarijním technickém stavu) do podkroví nad obchod.

Pohled z perspektivy člověka

Pohled z perspektivy člověka

Čekárna

Čekárna

Cílem architektonického řešení je utilitární funkční budova, jejíž jednoduchý tvar je dán snahou o zachování místního tvarosloví. To je reprezentováno zejména podélným tvarem budov se sedlovou střechou. Moderní výraz tomuto klasickému tvaru tak přináší proříznutí fasády velkorozměrovými okny, která naopak vyjadřují snahu architekta o zachování principu energeticky pasivního domu. Dům je zastřešen polovinou sedlové střechy (technicky pultovou střechou) na jižní stranu, která při osazení fotovoltaických panelů umožňuje maximální využití sluneční energii. Směrem opačným (severním), do zahrady je střecha rovná. Propojení hřebene pultové střechy s rovinou rovné střechy je přes svislé zdivo prolomené nadsvětlíkem umožňujícím tzv. bazilikální osvětlení. Toto řešení je výhodné zejména proto, že přináší dostatek světla do hloubky interiéru, zároveň jde však o osvětlení odražené (nepřímé) ze slunečního záření a nezpůsobuje tak nežádoucí přehřívání interiéru v letních měsících.

Podstatným rysem  návrhu je zlidštění ordinace. Ta z podstaty věci nepřináší příjemné věci. Do hmoty ordinace lékařky a prostoru čekárny jsou proto zapuštěna prosklená atria, ve kterých porostou stromy. Na jednu stranu ordinace je tedy satinované neprůhledné sklo, na druhou pak uklidňující pohled do zeleně.

Studie: 2023
Návrh: Jan Pivec Veronika Havlátová
Spolupráce: Helena a Dalibor Borákovi