Mateřská školka v Brně


Projekt: 2020 (Studie, DSP)
Realizace: v přípravě
Spolupráce: Bc. Aneta Kozubíková

Celkový nadhled do městského vnitrobloku se školkou

Celkový nadhled do městského vnitrobloku se školkou

Cílem projektu, který jsme externě zpracovali pro ateliér MoonArch, je komplexní „holistický“ pohled na rekonstrukci takového objektu. Mnoho příkladů z dříve realizovaných  rekonstrukcí ukazuje, že nelze za zdařilou rekonstrukci pokládat takovou, kde se okna vymění za ta nejlevnější plastová, na fasádu se nalepí polystyren a natře tou nejšílenější fasádní barvou, protože děti to přece mají rády hodně barevné…. Smyslem udržitelných rekonstrukcí je posoudit všechny aspekty návrhu a to jak ty tvrdé, technické, tak i ty měkké, sociální a environmentální.

Architektonický návrh proto vychází ze tří vzájemně souvisejících a ovlivňujících se přístupů k návrhu: ekonomického, environmentálního a edukativního. Z hlediska uživatelského komfortu a tepelné techniky bylo potřeba zabránit přehřívání objektu rozměrnými okny na jižní fasádě. Místo tradičního řešení exteriérovými žaluziemi jsme se rozhodli řešit stínění stavebně. Na ploše současné zpevněné plochy vznikne předložená krytá venkovní terasa, která bude zároveň sloužit jako výukový skleník.

Samotný skleník tedy plní několik funkcí naráz. Kromě přirozeného stínění předpokládáme instalaci pultových záhonů po celé délce verandy. Mluvíme-li o školce v centrální části města, pak bude do budoucna důležité přinést přírodu blíže dětem. V případě vesnické školky by tento argument nebyl tak silný, ale pro děti 21. století z centrální části Brna už to smysl má.  Cílem je edukativního využití skleníku je jeho osázení vhodnou vegetační skladbou rostlin tak, aby v průběhu celého roku byly k vidění rostoucí, kvetoucí nebo dozrávající plodiny.  Samozřejmostí by pak měly být ovocné stromky a keříky s plodinami určenými k okamžité konzumaci: maliny, rybíz, angrešt, jahody atp.

Vizualizace jihozápadního pohledu

Vizualizace jihozápadního pohledu

Architektonicky je veranda řešena ve tvaru kruhové výseče podél jižní fasády. V rastru jsoucích oken jsou dřevěné lepené nosníky zastřešení verandy. Ty jsou doplněny i venkovnímu sloupky a táhly. Tyto sloupky slouží jak pro statické fungování konstrukce, tak jako kotevní konstrukce pro popínavé rostliny, především víno.

Neméně důležitou technickou funkcí skleníku je využití předehřátého vzduchu pro nasávání VZT jednotky v zimních měsících. V letních měsících by se nasával chladnější vzduch na severní straně fasády, v zimě by se naopak jednoduchou servo klapkou přepojilo nasávání ze skleníku, kde by vyšší teplota vstupního vzduchu zvyšovala účinnost rekuperační jednotky a výrazně by se snížila tepelná ztráta větráním.