Půdní vestavby v kulturním domě v Horní Bečvě


Projekt: 2017 (Studie a DSP), 2018 (DPS+DZS)
Realizace: 2019-20

Uliční pohled na objekt kulturního domu

Uliční pohled na objekt kulturního domu

Zadáním bylo provést stavební úpravy jsoucího kulturního domu v Horní Bečvě. Těžiště těchto stavebních úprav spočívá v komplexním zateplení objektu s cílem snížit jeho energetickou náročnost a tedy i provozní náklady. Součástí zateplení nevyužívaného půdního prostoru je návrh vestavby malometrážních bytů do podkroví, po kterých je v obci poptávka.

Kulturní dům je ve vlastnictví obce, stejně jako některé pozemky, na kterých by bylo možné provést novostavbu bytového domu. Proto se diskuse od začátku vedla ve smyslu realizace novostavby s různými typy bytů vůči poměrně komplikované půdní vestavbě s rozsáhlými zásahy do jsoucích krovů, kde je navíc v některých částech limitována platnými nájemními smlouvami se soukromími subjekty nebo nedávno provedenou rekonstrukcí dílčích částí objektu a není žádoucí do takto rekonstruovaných prostorů zasahovat.

Půdní vestavby jsou ale investičně méně nákladné a spojí se s rekonstrukcí dílčích částí objektu a jeho celkovým zateplením. Studie rozpracovala několik variant, které byly posuzovány s ohledem na podlahovou plochu, hygienické požadavky na oslunění a výšku místností, nebo také možnost či nemožnost vedení kanalizačních stoupaček z nových jednotek.

Využití původního skladu CO jako kuchyně s jídelnou

Využití původního skladu CO jako kuchyně s jídelnou

Výsledkem jsou tři garsoniéry a jeden velký rodinný třípokojový byt. Všechny bytové jednotky v nástavbě jsou samozřejmě navrženy v co nejefektivnějším energetickém standardu, každá je vybavena vlastní vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla a zároveň vynikají moderní čistou interiérovou architekturou, která má za cíl co nejnižší provozní náklady jednotek a nadčasovost řešení.

Protože máme jasnou představu o moderním nájemním bydlení a zároveň žádné iluze o chování nájemníků k pronajatým nemovitostem, jsou interiéry maximálně jednoduché a funkční. Do všech bytových jednotek jsme navrhli úložné prostory a vestavěné skříně s nástavci, stejně jako některé další části vestavěného nábytku, které zůstávají součástí bytu bez ohledu na to, jak často se budou jeho nájemníci měnit.

V dalších etapách jsme se věnovali komplexnímu řešení Kulturního domu v kontextu dané lokality. Výsledkem je přístavba přístřešku pro kola na severozápadní straně, ale zejména přestavba skladovacích prostor na novou kavárnu, pro kterou navrhla interiér paní architektka Boráková. Vestavba kavárny do objektu Kulturního domu zatraktivnila celou nemovitost a je nejen zamýšleným divadelním bufetem otevřeným při představeních, ale hlavně běžnou denní kavárnou přístupnou široké veřejnosti.

Kuchyň v garsoniéře s prvky původního krovu

Kuchyň v garsoniéře s prvky původního krovu

Dětský pokoj v rodinném bytě

Dětský pokoj v rodinném bytě