RD Táborská


Projekt: 2017 (DSP+DPS)
Realizace: ve výstavbě
Změna průmyslového objektu na RD, Brno-Židenice

Po prarodičích zůstal investorovi malý řadový dům na rušné ulici v Židenicích. Svépomocí jej během let po víkendech postupně opravil, ale děti rostou a malometrážní dělnický dům vystavěný za průmyslové revoluce už prostě nestačí.

Ve vnitrobloku za domem ale byla na začátku 40. let postavena dílna pro drobnou kovovýrobu. Tato stavba vznikla v oblasti rodinných domů v souvislosti s požadavkem na vymístění některých částí výroby z areálu Zbrojovky Brno a válečná výroba tak lépe vzdorovala případným škodám způsobeným sabotážemi a bombardováním.

Již spousty let nefunkční hala, jejíž součástí je mimo jiné i zodolněný protiletecký kryt ve sklepě, je tak ideálním prostorem, do kterého se může rozrůstající rodina přesunout. Rozhodli jsme se proto absolvovat nelehkou cestu rekolaudace z průmyslového objektu na objekt pro bydlení.

Návrh využívá předností volné dispozice a velmi málo zasahuje do nosných konstrukcí. Tato stavba s historií, která je velmi kvalitně postavena si zaslouží tuto úctu. Projekt interiéru tak pro dvě bytové jednotky (malá garsoniéra a velký rodinný byt) počítá s otryskáním a opravením cihelného zdiva v interiéru, repasí mříží v oknech nebo přiznáním válcovaných I průvlaků. Celkově bude interiér pojat velmi industriálně syrově a funkčně, s dřevěnou podlahou, přiznanými rozvody vzduchotechniky, cylindrickými stínítky světel, nebo na míru navrženým a vyrobeným svařovaným nábytkem.

V této moderní době elektroniky a citové jemnosti je moc dobře, že se ještě najde rodina strojaře, kde i malí synové dokážou ocenit pěkně slícované nábytkové desky, rovnoměrný svar, nebo přesné soustružení. To vše tu bude hrdě k vidění.