RD Žarošice


V obci Žarošice na okraji Žďánického lesa probíhá druhá etapa rozvoje v lokalitě Újezdky s cílem přilákat do obce mladé rodiny a zastavit tak odliv obyvatel do měst. Myslím, že se to daří.

Klient zakoupil pozemek s jasnou představou o domě bez schodů. Byl by hřích tak velký pozemek znehodnotit dvoupodlažním domem. Obecní regulativ žádající střechy se sklonem 35-45° však přízemnímu bungalovu příliš nepřál. Plná hmota jednopodlažního domu s půdorysem ve tvaru L je rozdělena na uliční a dvorní křídlo. V uličním křídle je i vestavěná garáž. Řešení budovy, projektované co nejblíže k pasivnímu energetickému standardu, se promítá do kompaktního výrazu stavby.

Dům tvarově navazuje na tradiční proporce přízemních vesnických staveb. Hmota sedlové střechy uličního křídla se sklonem 35° je plasticky přerušena zapuštěnou stěnou klidových místností a garáže. Přesah střechy pak tvoří přirozené stínění vysokého jižního slunce v létě. Hlavní rovina čelní fasády je reprezentována dvěma pilíři na každé straně domu a vysazenou hmotou vstupního zádveří.

Nad celým půdorysem dvorního křídla je sklonu střechy využito jejímu otevření do hřebene, čímž vzniká krásný vzdušný, převýšený prostor. Dům je opět vyprojektován s co největší jednoduchostí kvůli stavbě svépomocí.

Pohled

Pohled