Rekonstrukce interiéru obecního úřadu


Slavnostně jsme spoluotevřeli zrekonstruovaný interiér obecního úřadu v Horní Bečvě. Ideově jsme měli za cíl zlepšit kontaktní místo občana a státu, dát tomu nějakou nadčasovost na dalších 50 let. Začali jsme projektem interiéru (2019), více či méně propsaném do povolovacího a prováděcího projektu (2020). Pak se čekalo na peníze. Aby se idea s realitou nerozešly, museli jsme se do toho trochu opřít.

Podařilo se nám přesvědčit investora, že výměna nábytku a koberců opravdu nestačí. Takže se vyměnili veškeré instalace, zrušily se kilometry lišt, ve kterých byly čitelné změny technologií za posledních třicet let, zasekaly se trubky topení a vyměnila tělesa. Hlavní důraz byl ale kladen na samotná pracovní místa, na jejich ergonomii, světelnou a akustickou pohodu, klientský prostor. Jestli se to povedlo, ukáže až provoz, ale tím, že jsme již na začátku vtáhli zaměstnance úřadu do návrhu jejich vlastních kanceláří nás naplňuje optimismem, že se to povede.

Studie: 2019

Dokumentace DSP+DPS: 2020

Architektura, stavební část a dozor: Helena a Dalibor Borákovi, Veronika Havlátová a Jan Pivec