Rekonstrukce řadového RD v Brně


Projekt: 2018-19 (DSP+DPS)
Realizace: 2019-20
Spolupráce: Ing. Arch Veronika Havlátová, Bc. Tomáš Krahula

Navržené pohledy na upravený řadový dům

Navržené pohledy na upravený řadový dům

V tomto krásném řadovém domě z 20. let bylo vše tak, jako v době vzniku plus kulturní nánosy celého století. Našim záměrem byly úpravy vedoucí k domu v nízkoenergetickém standardu s co možná nejmenšími náklady na rekonstrukci i na budoucí užívání, který by sloužil potřebám čtyřčlenné rodiny, samozřejmě s omezenými finančními prostředky. Stavební úpravy zároveň do dispozičního a funkčního řešení zapracovávají požadavky kladené na současné rodinné domy. Tyto požadavky spolu s vlastnostmi pozemku – orientací ke světovým stranám, svažitosti terénu pozemku a v neposlední řadě výší investičních nákladů, vedly k návrhu změny využití některých místností v 1.NP i 2.NP. To se navenek projevilo zejména větší plochou prosklení jižní fasády (směrem do zahrady), které má do domu přinést požadované pasivní solární zisky. Všechny tato okna jsou zároveň před přehříváním stíněna exteriérovými žaluziemi.

Takže jsme vybourali podstatnou část vnitřní dispozice vč. instalací. Bylo vybudováno nové parkovací stání v místě současné nevyužívané předzahrádky, která je na severní straně domu v permanentním stínu a její udržování je problematické.  Zároveň odtud byl vybudován i nový vstup do suterénu. Jedná se ale o dvougenerační dům, kde se jednotlivé funkce směšují. Dům je navržen pro obývání jednou rodinou, v budoucnu by však měl umožnit jednoduchou konverzi 1.NP pro ubytování rodičů investorů. Z toho důvodu jsou vybudovány plnohodnotné koupelny v každém z pater a nové venkovní schodiště umožňuje přístup do zahrady i z 2.NP bez nutnosti procházení 1.NP. V interiéru byla změněna orientace stávajícího dřevěného schodiště, které bylo nahrazeno monolitickým ŽB a nově staticky ztužuje celý dům. Směrem do dvora bude na hlavní budově stržena prosklená stěna (HS portál) pro přímý výstup na terasu, která bude v úrovni obývacího pokoje. Vyrovnání výškového rozdílu mezi vnitřními prostory a venkovní zahradou budou zajišťovat schody na celou šířku terasy.

V podkroví jsou navrženy dva pokoje, které budou prosvětleny čtveřicí nových střešních oken. Tepelná izolace bude vložena mezi a pod krokve, sklon střešních rovin ani výška hřebene se stavebními úpravami měnit nebude. S ohledem na omezené finanční prostředky bude obytné podkroví vybudováno v druhé etapě, jakmile vznikne potřeba dvou dětských pokojů navíc.