Rekonstrukce učebnového pavilonu ZŠ


Projekt: 2018 (Studie, DSP), 2019 (DPS)
Realizace: 2020
Spolupráce: Ing. Šárka Bílková

Učebnový pavilon – hlavní průčelí

Učebnový pavilon – hlavní průčelí

V uplynulých dvou letech jsme se zabývali projektem rekonstrukce učebnového pavilonu ZŠ TGM v Horní Bečvě. Jednalo se o velmi komplexní projekt, kde se technická dokumentace kvůli různým dotačním titulům rozpadla do několika dílčích dokumentací.

Rekonstruován by celý střešní plášť, kde byla vyměněna celá plocha původní plechové střešní krytiny s důrazem na zmenšení počtu prostupů a odstranění nefunkčních větracích komínků a hlavic. Jako izolace střechy byla kvůli komplikovanosti střešní konstrukce a zatížení, které na ni v horské oblasti vyvíjí  sníh, vybrána foukaná celulóza nanesená na strop nad posledním podlažím.  Kromě kompletního zateplení objektu a to včetně podzemní části soklu bylo hlavní těžiště projektu v instalaci centralizované vzduchotechniky do pěti kmenových učeben. Pro VZT byla vybudována nová střešní strojovna s možností servisního přístupu zevnitř, nebo transportního a montážního přístupu zvenku.

Předělány byly také některé instalace, což si vynutilo rozebrání již notně letitých kovových podhledů FeAl v centrálních chodbách. Ty byly nahrazeny stovkami čtverečních metrů kvalitních, tvrdých, dětem odolných akustických kazet.

Některé detaily bohužel padly za oběť napjatému rozpočtu a realizačnímu harmonogramu. Taková je ale realita současného stavebnictví, před kterou nelze zavírat oči. I tak byla stavba realizována ve velmi slušné kvalitě a doufáme tedy, že bude dalších 30 let sloužit svému účelu.