Aktualita


V brněnských Černovicích je spousta míst, která vnímáme jako kompaktní a homogenní, ačkoliv byla zastavována po poměrně dlouhou dobu. Nejprve zde byly osamělé statky, ve dvacátých a třicátých letech doplněné novými rodinnými domy bohatnoucí střední třídy, zbylé proluky byly do souvislé uliční čáry řadových domů doplněny až na začátku šedesátých let. […]

Jednota v jedinečnosti


Společnost Pivec Projekce se stala hrdým sponzorem závodu Malého svrateckého maratonu. Tento dnes již legendární běžecký 32 km dlouhý závod údolím Svratky měl o uplynulém víkendu již svůj 67. ročník a koná se po celou dobu bez přerušení. Tím se řadí k nejdéle kontinuálně konaným sportovním akcím v celé republice. V roce, kdy […]

Podpora


Město Tišnov je historické hornické město s historií sahající do 13. století. Dnešní město Tišnov je vlastníkem několika nemovitostí, které průběžně udržuje, a rozvijí a právě to je příklad našeho projektu půdních vestaveb do bytového domu ve vlastnictví města. Uliční fasáda bytového domu je přímou součástí historicky modelovaného Komenského náměstí, na […]

Půdní vestavby v historickém doměTento tradiční horský hotel stojí na šumavských svazích již více než 40 let. Za tu dobu proběhly pouze dílčí rekonstrukce a většinou velmi nekoncepční přestavby. Osvícený klient nás oslovil s jasným zadáním na zvýšení kapacity hotelu a přístavbu nového vstupu s gastro provozem. Logickým a podle možností regulačního plánu jediným možným krokem […]

Hotel na Šumavě


Termínem „dům na domě“ se běžně označuje situace, kdy se hmota, estetika a barevnost nástavby odlišují od původní stavby pod ní. A takto jsme navrhli nástavbu na polovinu bytového domu v Brně. Množství omezení, která tento projekt měl, byla enormní. Dům se nachází ve významné pohledové ose na menším nároží. Celá […]

Dům na domě


Před Vánocemi byla podle našeho projektu dokončena přístavba přístřešku ke kulturnímu domu v Horní Bečvě. Tato drobná stavba bude většinu roku sloužit jako přístřešek pro kola žáků a učitelů z přilehlé ZŠ T.G. Masaryka, zároveň má ale důležitou funkci pro pořádání kulturních akcí a hodů a jarmarku, kdy bude sloužit jako pevné […]

Není malých projektů!