Měsíční archív: Září 2020


V brněnských Černovicích je spousta míst, která vnímáme jako kompaktní a homogenní, ačkoliv byla zastavována po poměrně dlouhou dobu. Nejprve zde byly osamělé statky, ve dvacátých a třicátých letech doplněné novými rodinnými domy bohatnoucí střední třídy, zbylé proluky byly do souvislé uliční čáry řadových domů doplněny až na začátku šedesátých let. […]

Jednota v jedinečnosti