Měsíční archív: Únor 2020


Termínem „dům na domě“ se běžně označuje situace, kdy se hmota, estetika a barevnost nástavby odlišují od původní stavby pod ní. A takto jsme navrhli nástavbu na polovinu bytového domu v Brně. Množství omezení, která tento projekt měl, byla enormní. Dům se nachází ve významné pohledové ose na menším nároží. Celá […]

Dům na domě