C-Veřejné stavby


Máte rádi brněnské trhy? Ty Vánoční, velikonoční, městské letní slavnosti? Nic z toho se neobejde bez prodejních stánků. Některé jsou městské části Brno-střed, některé jsou města Brna. 70 těchto stánků potřebuje mimo svoje využití nějaké uskladnění. To je v současnosti možné jen na pozemku u řeky Svitavy, Extrémní zasíťování a ochranná […]

Zastřešení skladovací plochy


Slavnostně jsme spoluotevřeli zrekonstruovaný interiér obecního úřadu v Horní Bečvě. Ideově jsme měli za cíl zlepšit kontaktní místo občana a státu, dát tomu nějakou nadčasovost na dalších 50 let. Začali jsme projektem interiéru (2019), více či méně propsaném do povolovacího a prováděcího projektu (2020). Pak se čekalo na peníze. Aby se […]

Rekonstrukce interiéru obecního úřadu


V důsledku větší porodnosti a zvyšující se populace v beskydské horské obci a její spádové oblasti, je potřeba rozšířit mateřskou školu alespoň o jednu třídu. Logickým krokem je přestavba již nefunkční kotelny, která stojí hned vedle současné školky, na nový pavilon MŠ. Samozřejmě v energeticky pasivním standardu s minimalizovanými provozními náklady. Pavilon […]

Konverze bývalé kotelny na nový pavilon MŠProjekt: 2018 (Studie, DSP), 2019 (DPS) Realizace: 2020 Spolupráce: Ing. Šárka Bílková V uplynulých dvou letech jsme se zabývali projektem rekonstrukce učebnového pavilonu ZŠ TGM v Horní Bečvě. Jednalo se o velmi komplexní projekt, kde se technická dokumentace kvůli různým dotačním titulům rozpadla do několika dílčích dokumentací. Rekonstruován by celý střešní plášť, […]

Rekonstrukce učebnového pavilonu ZŠ


Jsme druzí. Nejprve zklamaní, teď vlastně hrdí a vděční. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám drželi palce ale zejména těm, kteří s námi na našem soutěžním návrhu spolupracovali. Skončit v takové konkurenci významných českých ateliérů na druhém místě je pro nás vynikající výsledek. Nakonec tato soutěž vůbec nebyla o udržitelnosti, ale to […]

Vyhodnocení soutěže na lokalitu Chytré Líchy


Na Vánoce jsme dostali skvělý dárek, kdy jsme byli s Daliborem Borákem vybráni, abychom se zúčastnili soutěže na první městskou čtvrt, navrženou v souladu s dlouhodobou udržitelností výstavby. Do soutěže, kterou pro město Židlochovice pomohlo zorganizovat Centrum pasivního domu jsme se kvalifikovali jako nejmenší z firem a proto jsme se do soutěžního návrhu pustili doslova […]

Urbanistická studie na lokalitu Chytré Líchy